Nuomos paslaugų teikimo taisyklės

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas tarp elektroninės parduotuvės www.rcg.lt (toliau – Pardavėjas) ir kliento (toliau – Pirkėjas), kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, supažindinančios Pirkėją su prekių pirkimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygomis bei tvarka. Nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudotis el. parduotuvės www.rcg.lt paslaugomis turi teisę:

1.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar stipendija;

1.1.3. juridiniai asmenys;

1.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.2. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.1.  punktu, turi teisę registruotis ir pirkti paslaugas el. parduotuvėje www.rcg.lt

1.3. Pirkėjai, siekdami įsigyti paslaugų, Parduotuvėje, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.

1.4. Klientui pažeidus šių Taisyklių nuostatas, RCG kompiuterių servisas įgyja teisę apriboti Kliento galimybes naudotis Parduotuve arba panaikinti Kliento registraciją.

1.5. RCG kompiuterių servisas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo. 

2. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS/SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Paslaugų sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, suvedęs Pirkėjo duomenis (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas), pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs spaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, spaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Apie paslaugų sutarties sudarymą www.rcg.lt informuoja Pirkėją išsiųsdamas patvirtinantį pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu, ir (arba) telefono numeriu.

2.3. Sudarius paslaugų sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas, užsisakantis įrangos nuomos paslaugas, vieno užsakymo metu ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE gali pateikti tik vieno įrenginio užsakymą pasirinkdamas tam tikrą įrenginį.

2.5. Kiekvieną kartą Klientas, tvirtindamas užsakymą, patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

2.6. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ar visi jo nurodyti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

2.7. RCG kompiuterių servisas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

3. PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA 

3.1. Už suteiktas nuomos paslaugas Klientas privalo atsiskaityti išankstiniu mokėjimu (atliekant užsakymą) per pasirinktą sistemą (swedbank, Luminor, SEB, Šiaulių bankas, Lietuvos kredito unijos, Medicinos bankas, Citadele, Revolut, Paysera).

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas privalo ne vėliau nei prieš 14 d. Pranešti apie užsakytos paslaugos atsisakymą, tuo atveju, jeigu nori susigrąžinti sumokėtus pinigus, kitu atveju sumokėti pinigai yra negrąžinami.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie el. parduotuvės www.rcg.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti el. paštu info@rcg.lt

4.5. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.rcg.lt turi teisę manyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.7. Pirkėjo pareiga atsakingai ir neperduodant tretiesiems asmenims naudotis nuomos pagrindu užsakytomis prekėmis.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos el. Parduotuvėje www.rcg.lt  skelbiamos sąlygos.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurios Pardavėjas sužinojo, kad Pirkėjas nebesinuomos įrangos.

5.3. Pardavėjas turi teisę negrąžinti sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas neiformavo apie sumokėtos paslaugos atsisakymą ne vėliau nei prieš 14 d.

6. PREKIŲ PRIĖMIMAS/GRĄŽINIMAS

6.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti/grąžinti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, tai padaro Pirkėjo įgaliotas asmuo. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

6.2. Prekės priėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės būklę. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją bei surašyti laisvos formos pažeidimo aktą. Pirkėjui priėmus prekę be pastabų, laikoma, kad prekė perduota tvarkinga ir be pažeidimų.

6.3. Jeigu priimtos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti el. Paštu info@rcg.lt arba telefonu +370 638 11592.

6.4. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, pilnos komplektacijos, švari.

6.5. Pardavėjas turi teisę reikšti pretenziją dėl sugadintos prekės per 3 d.d. O Pirkėjas už sugadintą prekę turi sumokėti pilną prekės kainą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie el. parduotuvės www.rcg.lt

7.2. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Turite klausimų ar norite iškviesti meistrą į namus ar ofisą?

Užpildykite trumpą formą ir mes susisieksime su jumis.

Siųsti