Kompiuterių servisas Šilutėje

UAB „RCG grupė“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „RCG grupė“ įgyvendina projektą, kurio metu planuojama sukurti ir įdiegti skaitmeninę klientų savitarnos sistemą. Pagrindinė diegiamos naujovės paskirtis – išplėsti paslaugų teikimą ir pardavimą internetinėje svetainėje, tokiu būdu žymiai padidinant įmonės efektyvumą ir vykdomos veiklos kokybę. Klientų savitarnoje vartotojai galės rasti tokias funkcijas kaip kompiuterinės technikos remonto, technikos priežiūros ir aptarnavimo paslaugų užsakymas, meistro iškvietimas bei įrenginių nuoma, atsiskaitymus už užsakytas paslaugas vienoje vietoje. Klientai šiomis paslaugomis galės naudotis paprastesniu ir greitesniu būdu, nes naujos sistemos dėka atsiras ir galimybės įrenginius remontui pristatyti per kurjerį, tuo pačiu savitarnoje galės matyti visą taisymo procesą bei stadiją. Projekto įgyvendinimas prisidės prie tvaraus įmonės augimo.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai klientų savitarnos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „RCG grupė“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 34 031,25 EUR.  

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB " RCG grupė"

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.10 – 2023.02.10